Η ελιά στα σχολικά εγχειρίδια

Πριν από 40, 50 ή και περισσότερα ακόμη χρόνια- προτού η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, γίνει μέρος των σχολικών προγραμμάτων- οι Βοτανικές, οι Ζωολογίες, οι Φυσικές Ιστορίες, όπως και τα Αναγνωστικά  του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου, αφιέρωναν αρκετές σελίδες στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και στη γεωργία και στην κτηνοτροφία του τόπου.

Κι ενώ ο καπνός, το βαμβάκι, το στάρι, τα σταφύλια και ο μεταξοσκώληκας, περιορίζονταν μάλλον στις Βοτανικές και στις Φυσικές Ιστορίες, η Ελιά -λόγω της σχέσης της με τον πολιτισμό, την Ιστορία και τον καθημερινό βίο των κατοίκων της τότε αγροτικής χώρας-είχε το προνόμιο να είναι παρούσα και στα Αναγνωστικά, αυτά τα σημαντικά βιβλία με τα οποία ο μικρός μαθητής μάθαινε να συλλαβίζει τον τόπο του και τη γλώσσα του. Συνέχεια ανάγνωσης «Η ελιά στα σχολικά εγχειρίδια»