Περί οφθαλμαπατών…

Εκδόθηκε το 1864 από τον J.H.Brown, έφερε τον τίτλο: Spectropia, ή εκπληκτικές φασματικές απάτες και τον υπότιτλο: Βλέποντας φαντάσματα παντού και οποιουδήποτε χρώματος.
Περιείχε 16 λιθογραφίες, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν ζωγραφισμένες στο χέρι, μαζί με αναλυτικές οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει ο αναγνώστης, ώστε να μπορέσει-εκμεταλλευόμενος το φαινόμενο του μετεικάσματος*, να δει ό,τι υποσχόταν ο υπότιτλος του βιβλίου.

Το βιβλίο, φυσικά αποσκοπούσε στη διασκέδαση των αναγνωστών του, που μπορούσαν αποστρέφοντας το βλέμμα τους από τις φιγούρες των λιθογραφιών, να τις δουν να προβάλλονται στον τοίχο ή σε κάποια επιφάνεια.

Στρεφόταν όμως και κατά του πνευματισμού που ήταν τόσο δημοφιλής κατά τη  Βικτωριανή εποχή, ώστε ο συγγραφέας να τον θεωρεί ως “ψυχολογική επιδημία” την οποία επιθυμούσε να εξαλείψει στρεφόμενος κατά «της δεισιδαίμονος πεποίθησης πως υπάρχουν φαντάσματα και παρουσιάζοντας κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους οι αισθήσεις μας, μπορούν να εξαπατηθούν«.

Οι ίδιες εικόνες δεν διεκδικούν καλλιτεχνικές δάφνες. Άλλωστε ο συγγραφέας διευκρινίζει πως: «Ως μια απολογία για τη φαινομενική αδιαφορία για την απόλαυση και την υψηλή τεχνική των λιθογραφιών, επισημαίνω ότι επιλέχθηκαν διότι εξυπηρετούν τον λόγο για τον οποίο προορίζονται«. Συνέχεια ανάγνωσης «Περί οφθαλμαπατών…»