Ένα λιγότερο γνωστό, αλλά εξίσου πρωτοπόρο βιβλίο του Κ. Δαρβίνου.

Το 1872, δηλαδή 13 χρόνια μετά τη δημοσίευση της «Καταγωγής των Ειδών διά της Φυσικής Επιλογής«, και ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση της «Καταγωγής του Ανθρώπου και η Επιλογή σε σχέση με το Φύλο» ο Κάρολος Δαρβίνος εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο: «Η έκφραση των συναισθημάτων στον Άνθρωπο και στα Ζώα«

Το βιβλίο αυτό, οπωσδήποτε λιγότερο διάσημο από τις δύο «Καταγωγές» του, είναι γνωστό ως το έργο του Δαρβίνου που συνέβαλε στη Ψυχολογία και στη θεμελίωση της μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Λιγότερο όμως γνωστό είναι πως το βιβλίο αυτό συνεισέφερε και στον εικαστικό πολιτισμό μας, καθώς απετέλεσε ένα από τα πρώτα επιστημονικά βιβλία στα οποία έγινε χρήση φωτογραφιών!

Στα 3 πρώτα από τα 14 κεφάλαια του βιβλίου ο μεγάλος φυσιοδίφης προσδιορίζει τις «γενικές αρχές της έκφρασης». Στα υπόλοιπα, αφού παρουσιάσει τους τρόπους έκφρασης μιας ποικιλίας συναισθημάτων στα ζώα, όπως ο θυμός, ο τρόμος, με την εκφορά ήχων, την ανόρθωση των εξαρτημάτων του δέρματος τους (τριχώματος, πτερώματος κ.τ.λ.), το τράβηγμα των αυτιών τους προς τα πίσω, περνά στον άνθρωπο για να εξετάσει αντίστοιχες εκφράσεις, αλλά και περισσότερο «λεπτές» όπως αυτές που σχετίζονται με την συστολή, την αυτεπίγνωση, την σεμνότητα κ.ά. Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου ο συγγραφέας, εξηγεί πώς οι εκφράσεις του ανθρώπου συνδέονται με την συναισθηματική κατάστασή του και αποκαλύπτει το κληρονομικό υπόβαθρό τους, αλλά και την εξελικτική σχέση τους με τις εκφράσεις των συναισθημάτων στα ζώα. Συνέχεια ανάγνωσης «Ένα λιγότερο γνωστό, αλλά εξίσου πρωτοπόρο βιβλίο του Κ. Δαρβίνου.»